Teléfono
Horario
De lunes a viernes
De 9:00 a 15:00 horas

Gaubeako Udalak, izaera pertsonaleko datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du Udalaren beraren zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla Web Gunearen valdegovia.eus formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak. Datu pertsonalen bilketa eta tratamendu automatizatuaren helburua ematen diren zerbitzu publikoak kudeatzea, ematea eta hobetzea da.

Datu horiek arestian adierazitako helburua betetzeko helburu bakarrarekin beharrezkoak diren erakundeei baino ez zaizkie lagako.

Gaubeako  Udalak behar diren neurriak hartu ditu datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, pertsona fisikoen babesari buruzkoan, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio askeari buruzkoan, eta Babesari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera. Datu pertsonalak eta eskubideen bermea erabiltzaileak edozein unetan baliatu ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortzen diren datuak eskuratzeko, aurka egiteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta mugatzeko eskubideak. Eskubide horiek erabiltzaileak berak balia ditzake: C/ Arquitecto Jesús Guinea, 46 (01426) Villanueva de Valdegovía (Araba).

Erabiltzaileak adierazi du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta konpromisoa hartu du eguneratuta edukitzeko, eta aldaketak Gaubeako  Udalari jakinaraziko dizkio.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Zer helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

Gaubeako  Udalean, valdegovia.eus webgunearen bidez jasotako datu pertsonalak tratatuko ditugu, udal-zerbitzu publikoak kudeatu eta emateko.

Zenbat denboraz gordeko dira bildutako datu pertsonalak? Eskatutako zerbitzua emateko eta legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren bitartean gordeko dira emandako datu pertsonalak.

Legitimazioa

Datuak tratatzeko, oinarri juridiko hauek erabiltzen dira, datuak legitimatzeko:

  1. Legezko betebehar bat betetzea.
  2. Interes publikoko misio bat betetzea edo botere publikoak baliatzea.

Hartzaileak

Datuak ez zaizkio jakinaraziko Gaubeako  Udalari edo haren erakunde laguntzaile ez den beste inori, legeak hala agintzen ez badu. Tratamenduaren arduradun garen aldetik, beharrezkoak diren zerbitzuen hornitzaileak kontratatuta dauzkagu, eta konpromisoa hartu dugu kontratatzen ditugun unean datuen babesaren arloan aplikatzekoak diren arau-xedapenak betetzeko.

Dirección:
C/ Arquitecto Jesús Guinea, 46 (01426)
Villanueva de Valdegovía (Álava)
Teléfono:
945 35 30 33
Horario:
De Lunes a Viernes
De 9:00 a 15:00 h
Fax:
945 35 31 33