Teléfono
Horario
De lunes a viernes
De 9:00 a 15:00 horas

Interesgarri zaizun udal ordenantza ikusteko egin ezazu klik arau horri dagokion ikonoan. 

Fecha descripción Descarga
28-05-2024 ALKATETZAREN 113/2024 DEKRETUA 77., 78. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoarekin bat. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena, Udalbatzaren Ohiko Bilkurarako deia egiten zaio. Bilkura datorren OSTEGUNEAN, 2024ko MAIATZAREN 30ean, izango da, 13:00etan, Udaletxeko Bilkura Aretoan. Descargar
20-03-2024 ALKATETZAREN DEKRETUA Nº 50/2024 77., 78. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoarekin bat. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena. Horren bidez, OSOKO BILKURAREN OHIKO BILKURARAKO deia egiten zaizu. Bilkura 2024ko MARTZOAREN 22an izango da, OSTIRALA, 11:00etan, Udaletxeko Bilkura Aretoan. Descargar
28-11-2023 ALKATETZAREN DEKRETUA Nº 222/2023 77., 78. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoarekin bat. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena. Horren bidez, OSOKO BILKURAREN OHIKO BILKURARAKO deia egiten zaizu. Bilkura 2023ko ABENDUAREN 1a izango da, OSTIRALA, 11:00etan, Udaletxeko Bilkura Aretoan. Descargar
21-11-2023 ALKATETZAREN DEKRETUA Nº 216/2023 77., 78. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoarekin bat. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena. Horren bidez, OSOKO BILKURAREN OHIKO BILKURARAKO deia egiten zaizu. Bilkura 2023ko AZAROAREN 24an izango da, OSTIRALA, 12:00etan, Udaletxeko Bilkura Aretoan. Descargar
26-09-2023 ALKATETZAREN DEKRETUA Nº 169/2023 77., 78. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoarekin bat. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena. Horren bidez, OSOKO BILKURAREN OHIKO BILKURARAKO deia egiten zaizu. Bilera 2023ko IRAILAREN 29an egingo da, OSTIRALA, 12:00etan, Udaletxeko Bilkura Aretoan. Descargar
03-01-2020 Behin betiko onespena ematea ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantzari. Descargar
10-07-2019 Hasierako onespena ematea jaiotzak eta erroldatzeak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzari Descargar
10-07-2019 Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren behin betiko onespen iragarkian.  Descargar
13-02-2019 Behin betiko onespena ematea Gaubeako udal sektore publikoaren 2019rako aurrekontuari Descargar
24-08-2018 Behin betiko onespena ematea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren zerga ordenantzari eta zerbitzu hori arautzen duen araudiari. Descargar
05-01-2018 Udalerriko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza. Gaubeako Udalaren haur eskolan ematen diren zerbitzuak (asistentzia eta egotea) arautzen dituen ordenantza. Hirigintza arloko lizentziengatik eta jakinarazitako jardunak egiaztatzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza. Gaubeako leku turistiko interesgarriak gidarekin bisitatzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoa arautzen duen zerga ordenantza. Descargar
22-09-2017 Behin betiko onartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza. Descargar
17-03-2017 Behin-betiko onartzea herri barruan eta herri artean bidaiariak turismo automobiletan garraiatzeko zerbitzua (taxia) arautzen duen ordenantza.  Descargar
09-11-2015 Behin-betiko onarpena ematea etxeak edateko urez hornitzearen eta hondakin urak araztearen tasa arautzen duen zerga ordenantzari  Descargar
Dirección:
C/ Arquitecto Jesús Guinea, 46 (01426)
Villanueva de Valdegovía (Álava)
Teléfono:
945 35 30 33
Horario:
De Lunes a Viernes
De 9:00 a 15:00 h
Fax:
945 35 31 33